Hösttävling: Skratta och lek dig höstpigg!

Nu har ni chansen att vinna den superroliga "Hot Wheels Radar Gun" från Mattel. Mät vem av kompisarna som springer snabbast, kolla hur fort du kan cykla eller hur fort pappa kan klippa gräset.

Maila dina bästa hösttips för aktiviteter utomhus och vinn en egen! (värde 599 kr)

AVSLUTADMattel Radar Gun, laserpistolen som mäter hastigheter upp till 160 km/timman förgyller många trista höstdagar!

Tänk på att lyfta dina barn med kommentarer som ”Vad bra du är" eller "Vad duktigt av dig". Berätta varför du ger beröm och lägg alltid ett positiv grund i din kritik. 

Ditt barn stimuleras till viljan att få mer beröm, vilket förstärker ett positivt beteende och gör att de går framåt i sin utveckling.

1. Visa att du är intresserad och nyfiken på barnet genom att använda ord och frågor som ger bekräftelse på att du lägger märke till dem. Be dem berätta och visa att du lyssnar genom att samtala med dem.


2. Byt ut meningar som ”vad bra du är eller vad duktigt av dig” till att istället berätta vad du ger beröm för! Det stimulerar dessutom barnens vilja till att få mer beröm vilket förstärker ett positivt beteende och gör att de går framåt i utvecklingen.


3. Meningar som ”jag blir glad när du lyssnar på mig” eller ”nu när du har städat ditt rum har du verkligen hjälpt mig” får barnet att känna sig betydelsefullt! Att få höra att någon blir glad av just det barnet har gjort får dem att växa och känna sig stolta över sig själva.


4. Lär barnet att det är okej att misslyckas och ge lika mycket beröm för att de försökte. Säg vad de gjorde bra och ge sedan råd på vad de kan prova att göra annorlunda nästa gång.


5. Berätta för barn att det är okej att säga att de kanske är rädda för något. Beröm för hur modiga de är som vågar säga ifrån och pressa inte barnet till att göra något de inte är redo för.


6. Jämför aldrig barnet med dig själv eller någon annan genom att säga ”om jag kan så kan du också” t.ex. Se barnet som en egen individ som utvecklas, lär sig och gör saker i sin egen takt. Därmed inte sagt att du inte ska vägleda, uppmuntra och stimulera till att vilja och våga!


7. Kom ihåg att barn lär sig genom att iaktta och imitera. Ditt kroppsspråk står för ungefär 50 %, din röst för 40 % och vad du egentligen säger för ca 10 % i det du kommunicerar till dina barn. Le och agera uppmuntrande för att inte sänka ditt barn.


8. Bekräfta barnen i deras känslor även om du inte förstår dem. Kommunicera och lär dem uttrycka det de känner och tänker så att de förstår att deras känslor är lika viktiga som någon annans. Att hantera konflikter är en viktig del i att bygga självförtroende och självkänsla. De lär sig också att våga använda ord istället för handling när de vill uttrycka sina känslor framöver.


9. Berätta hur otroligt mycket du älskar och uppskattar dina barn och hur fantastiskt glad och lycklig du är över att de finns. Och säg det ofta! Använd också gärna starka positiva ord som just fantastiskt, otroligt och underbart när du samtalar med och visar dina barn uppskattning.


10. Återigen är det inte bara ord som bekräftar kärlek eller uppmuntran. Använd kramar, koppspråk och gester som ”high five” och applåder som syns och hörs och ger barnet ett tillfälle att känna extra mycket stolthet när andra också ser och hör hur oerhört fantastiska just de är!

Text: Cecilia Ohlsson