KBT

KBT är en förkortning av Kognitiv beteenderterapi och förklaras bäst som en form av psykoterapi.

Upplägget bygger på en kombination av inlärning (omlärning), kognitiv och social psykologi.Arbetssättet använder sig av individens egna beteenden och tankar för att sedan fokusera på samspelet mellan förutsättningar, omgivning och problemlösningar. Målet är att göra sig medveten om sina tankar och sedan lära sig att tänka annorlunda.

När vi blir medvetna om hur vårt beteénde/agerande påverkas av kognitioner (tankar), faller även lösningar på plats.

KBT är en alltmer förekommande och mycket framgångsrik metod som används vid över- undervikt, ätstörningar, depressioner, utbrändhet m.m.

Text: Zarah Öberg