Aktivera de minsta!

Människans hjärna byggs upp under barnets tre första levnadsår. Den utvecklas främst genom rörelse, fysisk beröring och kost.

Överlevnadsinstinkter så som att äta, vända sig, kravla, krypa, resa sig, stå och gå är saker som bidrar till denna utveckling.Nyfödda barn har en ”icke uppkopplad” hjärna som behöver utvecklas genom olika påverkande faktorer. Barnets första reflexer sitter längst bak i deras hjärna, vilket kallas reptilhjärnan, då hjärnan är inställd på överlevnad.

Reflexintegreringen sker redan vid förlossning när barnets nacke både ”aktiveras” och ”vrids” ut ur moderns livmoder.

- Nackens muskler kontrollerar andra muskelgrupper

- Uteblivna spontana rörelser hindrar ”ihopkopplingen” av hjärnans olika delar

- Reflexintegrering påverkar olika muskelgrupper och ger oss förmågan att ha full kontroll över kroppens muskulatur.

- Uteblivna reflexintegreringar kan leda till motoriska problem och inlärningsblockeringar som te x: ADHD och/eller läs- och skrivsvårigheter.

- Låt dina barn vara "ensamma" på golvet istället för i en babysitter, babylift, gåstol eller bilstol.

- LEK MYCKET tillsammans med barnet, då gärna på golvet och med prioritet på rörelse och fysisk beröring.

- Alla barn mår bra av rytmisk rörelseträning, balans lekar och att snurra och gunga.

- När det lilla spädbarnet sprattlar, rör sig och vaggas bidrar detta till att nerverna i den förlängda märgen kopplas ihop med reptilhjärnan och det limbiska systemet som styr överlevnadsinstinkterna. Nervtrådarna kopplas ihop med barnets högre hjärnfunktioner, som i sin tur kontrollerar kroppens rörelser.

- Den motoriska utvecklingen börjar i nacken och kontrolleras därefter av barnen genom armar, ben, fingrar och tår.

- För att barnen ska ha en ”hälsosam” hjärna behöver de skapa sig affektion, intresse och acceptans. Forskning visar att barn som tillförs och känner kärlek samt får kontinuerligt omhändertagande, producerar mindre stresshormon (kortisol).

- Barn lär sig genom att iaktta och fråga. Öva på att konversera med barnet, uppmuntra till nyfikenhet, utforskning och lek.

Barn:

- är fantastiska på att lära sig nya språk.

- lär sig genom att lyssna på när andra människor pratar.

- lär sig språk genom att titta på  mönster och lyssna till rytmer och fraser.

- utvecklar motorik och tänkande genom lek!

- behöver rörelse. Rörelse är det ENDA som integrerar både höger och vänster hjärnhalva.

- behöver repetition för att utveckla minne, förståelse och utveckla problemlösning.

- lär sig bäst genom att ”agera” i sin omgivningen och i sin egen takt. Undvik ”passivt”
mottagen information från vuxna.

- behöver tid. ”Press” kan minska barnens naturliga upptäckarlust.

- behöver upptäcka och leka på egen hand, då lärande genom upptäckt utvecklar självkänslan!

- härmar och imiterar. Prata och sjung med vanlig ton (inte bebisspråk).

- skall ”belönas” när de barnet gör något som är bra. Exempelvis skratta då bebisen medvetet för ett roligt ljud. Låt barnet se att alla ljud och rörelser påverkar omgivningen.