Aktiva barn!

- Fysiskt aktiva barn har lättare att lära och bearbeta information och får bättre stresshantering. (Catrine Kostenius-Foster/Hjärt-Lungfonden)- Barn behöver röra på sig dagligen, vid minst 3 tillfällen. Sammantaget bör barn röra sig aktivt med lek och spel minst 1 timme per dag. (Anders Raustorp/Idrottslärare och forskare vid Karolinska Institutet)

- Den största effekten av fysisk träning på skelettet uppkommer före 13 års ålder.(Sv. Idrottsforskning nr: 3 2001)

- Forskning visar att barn i förskolor där man tillbringar fem timmar per dag utomhus är friskare, mer koncentrerade och har bättre motorik än andra barn. (Anders Szczepanski, Centrum för miljö- oh utomhuspedagogik, Linköpings universitet)

- Enligt WHO kan det räcka för en fysiskt inaktiv person att börja röra sig sammanlagt 30 minuter per dag för att uppnå hälsovinster.

- Lek i tävlingsfri miljö och med självförtroendehöjande aktivitet ökar förutsättningarna för att barnen skall fortsätta röra sig aktivt. (Kostkoll)