Träna insidan med nya coachingmetoder

Läs om de nya sätten för att träna och skapa balans både på insidan och utsidan. Chakrabalansering, Röstcoaching , Personlig Coaching, NLP (Neuro Lingvistik Programmering), Mindfulness, Mental träning och det ny Welledge-sättet för att effektivisera ditt nervsystemet.Chakrabalansering
Chakra utgår från det centrala i yoga där den anses vara sammanlänkning mellan kroppens kanaler. Huvudsakligen, så utgår läran från 7 olika chakran som representerar olika delar hos människan. För att uppnå en jämvikt mellan kroppens flöden, så balanseras detta upp med chakrabalansering. Träningen sker genom andliga, fysiska och gymnastiska, yogaliknande övningar, meditation av träning av andningen.

Röstcoaching
Har du tänkt på hur mycket känsla som en stark och trygg röst kan inbringa? Din röst kan hämmas och ge utryck för spänningar, felaktig andning och även påtala ogynnsam hållning. Sjung ut ordentligt för att öka och fördjupa din andning samt få djupare toner i din röst. Sångcoaching bygger på redskapet voice-in-power, röstträning med inslag av yoga och qi gong.

Coaching
Allt flera människor kallar sig för coacher, då de anses inneha expertis inom ett visst specifikt område. En coach arbetar nästintill uteslutande med sambandet mellan människor och deras inre motivation och svar, men faktum är att en riktig coach följer ett visst coahingmönster. Den positiva intentionen är att hjälpa andra att hjälpa sig själva så att det bidrar till bättre presterationer och välmående.

NLP - Neuro Lingvistik Programmering
NLP är ett relativt nytt redskap som växer med rasande fart, då det gör stor inverkan med liten årgärd. Med de sessioner som NLP representerar, så lär du känna dig själv, var du står i livet, var du är på väg och hur du ska ta dig dit. Du lär dig att styra dina tankar för att minimera tankevurpor, negativa föreställningar, tankar kring dåtid och framtid för att istället leva i nuet.

Mindfulness
Det buddhistiska begreppet mindfulness indikerar sinnesfullhet och används i meditation och för att skapa sinnesnärvaro. Du tränar dig att leva i nuet, acceptera din omgivning och dess utseende. Mindfulness är ett sätt för att finna balans och harmoni men också ett ypperligt sätt för att bli medveten om din egen andning, hur din stress fungerar och vad som ger dig obalans.

Mental träning
Drivkraft, motivation och sinnesro är bara ett par av de saker som mental träning kan skapa. Den mentala träningen sägs vara en process som sker då inre och yttre förhållanden samspelar och många omnämner det som en känsla av ”flow”. Mental träning används som ett mycket effektivt redskap för att bli uppmärksam på positiva och starka egenskaper samt för att öka den egna tron och självkänslan.

Welledge
Behandlingen utgår från samspelet mellan kroppens funktioner, både genom mätning av antioxidantvärden med SCS (hudkarotenoidvärdet i huden), hållning, balans och med hänsyn till kompenserande muskler. Metoden kan beskrivas som en form av kiropraktik med lätta beröringar för att utveckla kroppens olika inre nätverk. Genom att effektivisera nervsystemet, så förbättras kommunikationen mellan hjärnan och resten av kroppen. Detta lägger sedan grunden för optimalt förändringsarbete utifrån individens vanor.

Läs mer på: www.motionstipset.se