Träna din lilla

Tävlingsfri och självförtroendebyggande träning
Barnträning bygger på att genom rolig, tävlingsfri och prestigelös motion öka barnets motorik, balans, rytmik och kondition. Även flexibilitet, självkänsla, uppmärksamhet och trygghet ses som vinster vid självförtroendebyggande aktiv, social och intellektuell träning. Barn som aktivt deltar i planerad och ombytt motion fortsätter med att utöva sport i vuxen ålder i större utsträckning än de som inte är aktiva i tidig ålder.Styrketränande barn
I Sverige har vi länge haft en tro om att barn inte mår bra av att styrketräna. De senaste rönen visar dock på motsatsen, då barn dagligen utför styrkelyft i sin vardag. Flera undersökningar visar att skador i samband med barnstyrketräning är ytterst sällsynta och nästintill obefintliga. Faktum är att det ur skadesynpunkt är 600 gr större skaderisk att spela fotboll och 400 gr större risk med ett basketpass än med styrketräning. Det är dock viktigt att tänka på att lyften skall utföras med hydraliskt motstånd där den excentriska träningen inte blir lika påtaglig. Detta innebär att barnen endast skall träna med sin egen kraft som motstånd vilket innebär att de kan träna med att lyfta stenar, göra armhävningar och klättra i träd.

Övervikt
Barn som har besitter övervikts- eller koordinationsproblem kan utveckla sina färdigheter i vattenmiljö eller genom balansövningar. Tejpa en 5 meter lång tejpremsa på golvet och låt barnet öva sin balans genom att gå fram och tillbaka 10 gånger varje dag. Använd motionsformer som tex; studsmatta eller cykling.

Text: Zarah Öberg