Samarbeta med dina små!

Små barn säger ofta nej, vilket är en normal reaktion i deras utveckling från bebis till barn.

Barnet och ungdomar testar hur det känns att fatta egna beslut och frigör sig från sina föräldrars trygga nät av åsikter.Barn lär sig att skilja mellan sin egen vilja och de intentioner som kommer från dess omgivning, särskilt via föräldrarnas kommunikation. Barnen bygger en egen ”JAG KÄNSLA” som frikopplas från mammas och pappas livssyn.

En liten 2-åring har lika många ”informations motorvägar” (synapser) som en vuxen människa och dess hjärna fortsätter att byggas för var dag som passerar. En 3-åring har dubbelt så många synapser som en vuxen människa, vilket ger en fantastisk utvecklingstakt i det lilla barnets värld!

Påverka ditt barns utveckling genom att undvika ordet nej. Försök istället att förklara vad du menar, berömma det som barnet gör bra och ge förslag på vad som kan genomföras annorlunda. Uttryck dig med positiva ord och handlingar som barnet förstår och känner sig trygg i.

- Ta den gröna jackan, så håller du dig varm ...

Istället för det klassiska:

- Ta inte den röda jackan. Du kommer att frysa!

Tips för att få hjälpsamma barn!
- Se till att barnet får tillräckligt med sömn och föda. Barnets beteende förvärras vid trötthet och hunger

- Barn behöver tid för att acklimatisera sig vid nya situationer. Utsätt dem endast för en ny situation åt gången.

- Undvik att ge barnen för många alternativ utan minimera dem till 2. Tex: Vill du ha köttbullar eller kyckling,  istället för att fråga vad barnet vill ha till lunch.

- Använd så få ”villkor” som möjligt. Insistera bara till lydnad då det är absolut nödvändigt. Vid mindre viktiga beslut, uppmuntra till egna initativ.

- Förstärk det positiva i barnets personlighet och utförande. Tex: ”du får efterrätt sen” istället för ”du får ingen kaka nu”.

- Säg till barnet vad de ska göra istället för vad de inte ska göra… Förklara på ett sätt, så att barnet förstår vad du menar och vill ha sagt.

- Var speciellt uppmärksam mot samarbetande uppträdande och ge skopor med BERÖM!

- Bjud in dina barn till samarbete istället för att beordra dem vad de ska göra. Be om en tjänst och gör det med en uppmanande och glad röst. Barn älskar att hjälpa till!

- När barnet blir äldre och därmed får större ordförråd, be dem berätta vad de vill istället för att ge dem ett nej. Be barnet berätta vad de känner, vad de menar och hur ni kan samarbeta för att nå dit.

- Var konsekvent! Barn blir förvirrade om du plockar upp deras leksaker dag 1 men blir arg dag 2…