Karlskogaevent

Magnus och Zarah, bilder från Karlskoga (Maj 2007).