Förebild inom hälsa

Redan vid födseln lär sig våra barn att de är beroende av vår omsorg, kärlek och tid.

Barnen ser hur vi nyttjar vår tid och hur vi hanterar uppkommande situationer och känslor. Den bild av ger på tillvaron kommer under uppväxten att spegla deras syn på samhället.

Vi lägger grunden för hur de ser på umgänge, matvanor, motion, hygien och sömn.Inombords utvecklas och grundas personligheten med känslor som ilska, glädje och lycka. Det är viktigt att alla känslor får uttryck, att det är okej att känna och att visa känslor.

Vad är hälsa?
Beroende på bakgrund och erfarenheter uppfattas begreppet hälsa på olika sätt. Vissa menar att hälsa är "frånvaro av sjukdom". Jag menar dock att det inte är så enkelt. Naturligtvis är en frisk och pigg kropp en bra hälsovinst. Andra aspekter som inverkar på hälsan är den mental upplevelsen, motionsmöjligheterna och kostföringen. Vi behöver till detta lägga ytterligare bitar så som ett utvecklande, trivsamt arbete, ett socialt nät, ett fungerande boende och en god ekonomi. Hälsa handlar alltså om så mycket mer än att vara frisk.

Inspirera till bättre "upplevd" hälsa
Hälsa handlar om att ta vara på sina möjligheter och göra det bästa av sina egna förutsättningar. En positivt upplevd hälsa kan förekomma trots sjukdom, och livets alla möjligheter och förnöjelser kan anpassas till situationen. Hälsa handlar om att vilja ta vara på sin kropp och ge den det den behöver för att bli stark och tålig.

Vi har olika förutsättningar inför vad kroppen vill ha och vad den behöver. Vi kan inte påverka alla våra livssitutioner, men kan utvecklas ur dem, bli starkare och tryggare i vår presonlighet. De områden som vi trots allt kan påverka vår hälsa genom är kost, motion, sömn, stress, alkohol, rökning och droger.

Tablettsamhället
Vi har lärt oss att vi kan påverka hälsan med tabletter och äter dem med godan ro vid huvudvärk, magont, sjukdom, vitaminbrist eller minskad glädje. Fokusen till det verkliga "reala" problemt uppmärksammas inte på det sätt som skulle vara önskvärt. Tabletter ger en kortsiktig och inte alltid varaktig lösning.

Jag uppskattar naturligtvis att sjukdomsforskningen har nått den fantastiska nivå som finns i samhället idag. Jag menar dock att sjukdomsorsaken ibland kan vara djupare och mer komplicerad än så. Vad gäller de hälsobitar där jag besitter kunskap, vill jag gärna ge dig och ditt barn en kunskap som ger er en bra grund inom hälsan. Vi kommer att ombesörja aktuella områden som idag är väldigt omtalade. Det är viktigt att själv skapa en känsla av vad som är rätt och fel inom hälsan, då samhället innefattas av många aktörer inom området.

Lev som du lär
Bygg en grund för hälsan genom att söka kunskap ifrån pålitliga källor och kunnig personal. Din kost och motion har stor inverkan på din hälsa och din förmåga. En osund och bristfällig kosthållning kan som bekant orsaka sjukdomar och belastningskador på kroppen. Det är viktigt att du myntar området hälsa som en självklarhet redan i dott barns tidiga år. Påpeka vikten av fysisk rörelse och aktivera ditt barn genom att tillbringa tid tillsammans. Låt ditt barn vara delaktigt och det kommer att öka sin självkänsla och finna sina roll i kommande livssituationer.

Försök att leva som du lär och var en förebild för ditt barn. Bästa sättet att leva upp till denna roll är att bekänna färg. Vill du att ditt barn ska lära sig att äta sunt och rätt? Vill du att ditt barn ska vara fin och utvilad i kroppen? Vill du att ditt barn ska röra sig, motionera och orka ha spring i benen? Om svaret är ja, så är första steget att se över dina egna vanor. Ser de ut på det sätter som du önskar för dina barn? Om inte.. vad kan bli bättre och hur ska det genomföras. Kanske är du i behov att ta tag i dina egna kostproblem, för att undvika att överföra dem på ditt barn.

Våga be om hjälp
Var inte rädd för att be om hjälp om du inte besitter den kunskap som krävs. Hälsa är ett stort område, med ett stort antal koncept som finns tillgängligt på marknaden. Jag vill belysa det svårt arbetet att sålla alla den information som pumpas ut i samhället. Det krävs stor kunskap för att se de brister och positiva bitar som återfinns i de koncept och den information som detta omfattar.

Köerna till landstingsägda instanser kan i många fall vara långa och du kanske inte känner dig bönhörd. Det finns många andra vägar att gå. Idag arbetar många ideelt med en vision om ökad hälsa . De kan vara ett alternaitv i väntan på annan hjälp, eller ett steg i rätt riktning när kunskapen tryter.

Text: Zarah Öberg